Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

Iclanzel

Comuna Iclănzel este situată pe cursul inferior al râului Lechinţa, la 30 km distanţă de municipiul Târgu Mureş. Are în componenţă 11 sate: Iclănzel (reşedinţă), Căpuşu de Câmpie, Chisăliţa, După Deal, Fânaţe, Fânaţele Căpuşului, Ghidaşteu, Iclandu Mare, Mădărăşeni, Tăblăşeni şi Valea Iclandului.
Tradiţii şi evenimente locale: Festivalul folcloric interjudeţean „De Sânziene” – Căpuşu de Câmpie, 24 iunie.
Activităţile specifice zonei sunt agricultura (Brutărie – panificaţie, morărit) şi comerţul (produse agrozootehnice).
Suprafaţa comunei este de 6181 ha, cu o populaţie de 2.283 locuitori, comuna are 3 gradiniţe şi 5 şcoli.

iclanezel

Site-ul: http://primariaiclanzel.ro/