Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

Papiu Ilarian

Localitate situată pe cursul superior al râului Lechinţa, afluent al râului Mures.
Asezarea este atestată documentar din anul 1334 sub numele Budun.

papiu-ilarian
De asemenea atestarea satului o regasim si in data de 18 noiembrie 1346 sub denumirea „Budiul” , aparținind de comitatul Turda.
Denumirea localităţii este dată după numele personalităţii Alexandru Papiu Ilarian care după naştere s-a stabilit undeva lângă Tg Mureş.
În această comună locuiesc de secole români, maghiari şi rromi.Datorită acestui lucru multiligvismul este un lucru normal.
Locuitorii din această comună sunt cunoscuţi pentru hărnicia lor ocupându-se cu precădere de agricultură şi creşterea animalelor.
Se invaţă în şcoli cu predare în limba română şi maghiară, iar cultura şi tradiţiile specifice comunei sunt păstrate şi susţinute atât de români cât şi de maghiari.
Dintre tradiţiile specifice comunei amintim: Târgul Cireşelor – sărbătoare tradiţională;Stropitul fetelor în a doua zi a Paştelui Catolic.

website:http://www.papiuilarian.ro/