Raciu

Este situată în partea centrală a „câmpiei ” Transilvaniei, în partea de NV a judeţului Mureş, la o distanţă de 25 km faţă de reşedinţa judeţului. Comuna este străbătută de DN 15 E care face legătura Tg Mureş-Cluj -Napoca.raciu
Satele aparţinătoare comunei sunt: Râciu, Sânmartinul de Câmpie, Coasta Mare, Nima Râciului, Pîrîul Crucii, Hagău, Valea Ulieşului, Leniş, Valea Sânmartinului, Căciulata, Cotorinau, Cureţe, Valea Seacă şi Obîrşie. Localitatea Râciu a fost atestată documentar in anul 1305, sub numele de „Terra dou Ryvch”.
Comuna are un relief predominant deluros, cu văi înguste precum pârâul Comlod. Acesta este completat cu o vegetaţie de gorun amestec cu fag, cer, carpen, tei frasin dar şi păduri de conifere.
Comuna Râciu se mândreşte cu faptul că aici s-a născut Gheorghe Şincai – reprezentant de seama al  şcolii ardelene.
De cum intri in această comună poţi deduce faptul că locuitorii sunt oameni gospodari. Ei se ocupă cu creşterea animalelor, păsărilor şi cultivarea terenurilor. Cu toate că sunt ocupaţi nu uita de tradiţiile şi obiceiurile specifice comunei: Ziua Eroilor , Praznicul „Adormirea Maicii Domnului” , Concert de colinzi organizat la Casa de Cultură ,,Vasile Conţiu’’, Ziua Persoanelor Vârstnice .

website:http://comunaraciu.blogspot.ro/