Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

Saulia

Aşezarea geografică

saulia
Comuna Şăulia este situată în zona Colinelor Comlodului, în zona nord – vestică a judeţului, subzona Câmpia Sărmaşului, pe râul Bologa. Comuna Şăulia se învecinează în nord cu comuna Miheşu de Câmpie, în est şi nord-est cu comuna Pogăceaua, în vest şi sud-vest cu comuna Zau de Câmpie, în sud-est cu comuna Grebenişu de Câmpie.
Prima atestare a aşezării datează din anul 1377, fiind cunoscută şi sub denumirile de ” pass Sauly ” sau Mezo Saly în 1854.

Relieful

saulia-2
Relieful comunei este relativ uniform, fiind într-un stadiu avansat de „îmbatrânire”.
Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură – cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor -, piscicultură, precum şi în industria extractivă – extracţia gazului metan.
În zona lacurilor funcţionează Campingul turistic Şăulia (motel, căsuţe din lemn, bază sportivă), unde se poate practica pescuitul sportiv şi de unde se pot organiza drumeţii în Pădurea Zaului.
În cadrul comunei se organizează concursuri de pescuit sportive.

website: http://saulia.ro/