Valea Larga

Comuna Valea Largă este situată în zona centrală a colinelor Luduşului, în partea nord-vestică a judeţului Mureş, în subzona Câmpia Sărmaşului.

valea-larga

În nord se învecinează cu comuna Frata – judeţul Cluj, în vest cu Tritenii de Jos – judeţul Cluj, în sud cu comuna Tăureni – judeţul Mureş, în est cu comuna Zau de Câmpie – judeţul Mureş şi în nord-est cu comuna Miheşu de Câmpie – judeţul Mureş.
Comuna Valea Largă a fost atestată documentar în secolul XIV, respectiv în anul 1332.
Comuna Valea Largă se întinde pe o suprafaţă de 3.350 ha teren, astfel: 408 ha în intravilanul comunei şi 2.942 ha, în extravilanul acesteia.
Relief: dealuri şi văi, comuna fiind traversată de Pârâul Matca.

valea-larga-1

Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură: cultivarea cerealelor şi legumelor, respective creşterea animalelor. Alte preocupări ale cetățenilor se regăsesc în comerţ, industria panificaţiei, precum și în cea a micii industrii: prelucrarea lemnului, servicii industriale, materiale de construcţii, produse chimice.
Dintre cele mai cunoscute tradiţii: Obiceiuri de iarnă – colinzi şi dansuri populare; Serbare Câmpenească; Comemorarea eroilor-Slujbă de pomenire/Cântece şi poezii patriotice

http://www.e-primarii.ro/primaria-valealarga/stiri.php?id=79