Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

Zau de Campie

Aşezarea: Comuna Zau de Câmpie, este situată în cuprinsul Câmpiei Transilvaniei, încadrată între Mureş şi cele două izvoare ale râului Someş. Comuna se situează la 19 Km de oraşul Luduş. Se învecinează cu comunele Şăulia de Câmpie, Alex. Papiu Ilarian, Valea Largă, Miheşul de Câmpie şi Tăureni.

 

IMG_3762

Structura geologică

Alternarea straturilor permeabile cu cele impermeabile favorizează şi aici ca şi în alte localităţi din Câmpia Transilvaniei fenomenul de alunecare.

Vegetaţia:

Vegetaţia este reprezentată prin pajişti şi terenuri agricole. Cea arborescentă apare numai în două locuri sub formă de pădure încheiată. Dintre speciile lemnoase mai frecvente se întâlnesc: stejarul (gorunul), arinul, precum şi câteva exemplare de brad şi molid.

Un exemplar floristic caracteristic comunei şi o raritate pentru flora României îl constituie bujorul de stepă (Paeonia tenuifolia). Este o plantă perenă cu o înălţime de 10-50 cm, cu frunze profund divizate şi o floare rosie-purpurie, închisă.

Populaţia: Populaţia localităţii este alcătuită din români, maghiari şi rromi.

Tradiţii: Datorită faptului ca exista mai multe lacuri în zona comunei, anual se  organizează Târgul Peştelui. Faptul că aici se găseşte una dintre cele mai mari rezervaţii de bujori din ţară, anual comuna are parte de mulţi vizitatori.

website :http://www.e-primarii.ro/primaria-zaucimpie