Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER  este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

Principalul obiectiv al axei Leader este cresterea capacitatii organizationale comunitatilor rurale (revigorarea managementului local si capacitatii de dezvoltare a proiectelor). Aceasta tinde sa implice o acoperire extinsa a comunitatilor rurale. Totdata, înseamna dezvoltarea încrederii, structuri pe termen lung, experienta si expertiza. Acest lucru are un impact important pe baza importantei acordate masurii „dobândire de competente” si proceselor de selectie a GAL-urilor.

Scopul acestui program este asigurarea cadrului necesar dezvoltării economice şi sociale din zonele rurale.

leader

Schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, creşterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populaţiei şi depopularea rurală sunt numai o parte din  factorii care afectează zona rurală şi care solicită implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private şi valorificarea resurselor locale (fizice, umane şi financiare) pentru elaborarea şi punerea în practică a unor strategii de dezvoltare locală.

Caracteristicile Programului LEADER

– abordare teritorială (utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice,  desfăşurarea de activităţi integrate şi crearea unei viziuni comune),

– abordare partenerială (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Acţiune Locală),

– abordare de jos în sus (participarea activă a populaţiei locale la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei),

– abordarea integrată şi multisectorială a strategiilor bazate pe interacţiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica şi pune în comun problemele din mediul rural,

– accent deosebit pe inovaţie şi experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale),

– implementarea proiectelor de cooperare,

– interconectarea parteneriatelor locale.