Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

Masura 41.111 – Formare profesională, informare si difuzare de cunostinte

 

Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare), cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc.

Măsura sprijină:

 • Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare), cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc.
 • Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală.

 

Model de posibile acțiuni inovative :

 

 • Programe de instruire practică orientate către membrii GAL Zona de Campie si către echipa sa tehnică. Pentru implementarea acestei acțiuni, se pot avea în vedere, de asemenea, si forme de instruire practică al căror scop este reprezentat de asimilarea de noi cunostinte prin puterea exemplului, în ceea ce priveste proiectele realizate în alte zone, fie la nivel național, fie la nivel internațional.
 • Acțiuni de orientare pentru sprijinirea potențialilor agenți economici cu scopul consolidării inițiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activități care să diminueze dependența de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiționale,etc.
 • Acțiuni de sprijinire pentru infiintarea de microintreprinderi
 • Acțiuni pentru introducerea noilor tehnologii în activități non – agricole: ¨pepiniera de idei din partea tinerilor¨.
 • Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiționale si, asadar, extinderea canalelor de distribuție.
 • Acțiuni de formare a tinerilor pentru păstrarea identității teritoriului prin cunoasterea activităților tradiționale si a modalităților de promovare.
 • Proiecte de formare pentru realizarea si marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu: de exemplu zone piscicole, zone agroturistice

 

 • Acțiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale (meniuni si degustari, seminarii practice, etc)
 • Acțiuni de formare pentru e-commerce in vederea accesului la noi piețe de distribuție;
 • Actiuni de formare pentru realizarea de campanii de comunicare si difuziune a programului in teritoriu;
 • Programe pentru susținerea serviciilor de calitate în turism si agroturism în concordanță cu politica de protejare a mediului inconjurător;
 • Programe de formare în vederea înființării de incubatoare de afaceri;
 • Programe de formare în vederea înființării telecentrelor etc.

 

Criterii de selecție locală a beneficiarilor finali:

 

Prin prevederile caietului de sarcini elaborat pentru proiectele ce urmează a fi derulate prin această măsură, se va asigura selectarea prioritară de către furnizorii de formare a următorilor beneficiari finali:

 • cel puțin 30% dintre beneficiarii finali au vârsta de până la 40 de ani;
 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi membri ai unui grup de producători, asociații sau parteneriat;
 • cel puţin 25% dintre beneficiarii finali sunt fermieri de semi-subzistenţă;
 • cel puţin 25% dintre beneficiarii finali sunt membri ai unei organizaţii de mediu.

 

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
3 100.000 300.000 240.000 300.000

GHID Masura 41.111

Anexa GHID 41.111

Declaratie angajament GAL Zona de Campie