Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

Măsura 41.141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

Obiectiv general

Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole din Zona de Câmpie aflate în curs de restructurare, pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice.

Model de posibile acţiuni inovative :

  • Investiţii în producerea de energie obţinută din resurse regenerabile – resurse energetice solare, biomasă, etc
  • Investiţii pentru realizarea procesării produselor tradiţionale la nivelul fermelor;
  • Sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc.
  • Introducerea de noi tehnologii de cultivare, de producţie, de procesare;
  • Crearea si funcţionarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie;
  • Sprijin pentru realizarea de noi produse, noi procese de fabricaţie, a transferului de know-how, a eficienţei pentru a valorifica la maxim potenţialul teritoriului, în scopul îmbunătăţirii performanţei economice si a competitivităţii sectorului de procesare si a marketingului produselor agricole, etc

 

Criterii de selecţie locală

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Zona de Campie, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

  • peste 50% din beneficiarii finali pot fi membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
  • cel puţin 20% dintre proiecte promovează inovaţia
  • cel puţin 30% dintre beneficiari sunt tineri sub 40 de ani
  • cel puţin 25% dintre proiecte cuprind acţiuni pentru protecţia mediului

Finantare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
11 7.500 82.500 66.000 82.500