Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

Măsura 41.143 – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori

Obiectiv specific:

Îmbunătăţirea managementului general al exploataţiilor agricole din GAL Zona de Campie pentru atingerea performanţei, cu impact asupra ameliorării generale a rezultatelor (output-urilor) acestor exploataţii, diversificarea activităţilor fermelor, identificarea cerinţelor necesare respectării standardelor comunitare privind siguranţa profesională la locul de muncă şi protecţia mediului.

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Programe de instruire practică orientate către membrii GAL Zona de Campie si către echipa sa tehnică. Pentru implementarea acestei acţiuni, se pot avea în vedere, de asemenea, si forme de instruire practică al căror scop este reprezentat de asimilarea de noi cunostinte prin puterea exemplului, în ceea ce priveste proiectele realizate în alte zone, fie la nivel naţional, fie la nivel internaţional.
 • Acţiuni de orientare pentru sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc.
 • Acţiuni de sprijinire pentru infiintarea de microintreprinderi
 • Acţiuni pentru introducerea noilor tehnologii în activităţi non – agricole: ¨pepiniera de idei din partea tinerilor¨.
 • Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie.
 • Acţiuni de formare a tinerilor pentru păstrarea identităţii teritoriului prin cunoasterea activităţilor tradiţionale si a modalităţilor de promovare.
 • Proiecte de formare pentru realizarea si marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu: de exemplu zone piscicole, zone agroturistice
 • Acţiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale (meniuni si degustari, seminarii practice, etc)
 • Acţiuni de formare pentru e-commerce in vederea accesului la noi pieţe de distribuţie;
 • Actiuni de formare pentru realizarea de campanii de comunicare si difuziune a programului in teritoriu.
 • Programe pentru susţinerea serviciilor de calitate în turism si agroturism în concordanţă cu politica de protejare a mediului inconjurător
 • Programe de formare în vederea înfiinţării de incubatoare de afaceri
 • Ajutor pentru obţinerea creditului (ex. participarea la întâlniri cu potenţialii creditori),
 • Asistenţă pentru elaborarea documentelor, etc

 

 

 

 

Criteriile de selecţie locală

 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • să fie persoană fizică autorizată (PFA) sau juridică deţinătoare de fermă comercială;
 • peste 30% dintre beneficiarii finali să aibă vârsta sub 40 de ani.
 • cel puţin 25% dintre beneficiari au ca obiectiv îndeplinirea condiţiilor de mediu
 • cel puţin 10% dintre fermieri să conducă exploataţii agricole de semizubzistenţă

 

Finanţare

 

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
1 102.500 102.500 82.000 102.500