Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

Măsura 41.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

 

Obiectivul general al măsurii vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului Zona de Câmpie.

Acţiuni eligibile inovative :

 

  • Realizarea unor piste şi trasee pentru biciclişti
  • Punerea în valoare a potenţialului arhitectural local, a meştesugurilor şi tradiţiilor locale prin înfiinţarea unor muzee
  • Infiinţarea unor centre cultural-turistice
  • Infiinţare centru de asigurare a serviciilor sociale pentru bătrâni si persoane cu nevoi speciale
  • Renovarea clădirilor publice aflate în patrimoniul cultural si arhitectural
  • Amenajare spaţii publice ca spaţii de joacă tematice pentru copii
  • Amenajare parcări, pieţe, spaţii pentru târguri, etc

 

Criterii de selecţie locale

 

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Zona de Campie, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

  • peste 50% din beneficiarii finali pot fi membri ai unor grupuri de producători, asociaţii sau parteneriate
  • cel puţin 25% dintre proiecte au ca obiectiv îndeplinirea condiţiilor de mediu
  • cel puţin 20% dintre proiecte promovează acţiuni inovative

 

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
2 165.000 330.000 264.000 66.000 0

DECLARATIE ZC_322

Ghidul_Solicitantului_pentru_Masura_322_-_Versiunea_5

Cererea_de_Finantare_-_Versiunea_MAI_2013 (2)

Anexa_2_-_Studiul_de_Fezabilitate_-_Documentatie_avizare

Anexa_3_-_Memoriul_Justificativ (1)

Anexa_4.1_-_Elaborare_analizei_cost-beneficiu (1)

Anexa_4.2_-_Determinarea_procentului

Anexa_5_-_CONTRACTUL_de_finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_322_-_octombrie2013

Anexa_6_-_Formulare_de_plata_-_versiunea_14

Anexa_8_-_Arii_protejate_la_nivel_national_si_local

Anexa_9_-_Comune_cu_incidenta_ridicata_de_seceta

Anexa_10_-_Statiuni_balneo-climaterice

Anexa_11_-_Comune_si_gradul_de_saracie_aferent

Anexa_12_-_Zone_vulnerabile_la_nitrati

Anexa_13_-_Acte_normative_utile

Anexa_14_-_Fisa_Masurii_322_-_martie_2009

Anexa_15_-_Declaratii

Anexa_16_-_Elemente_caracteristice_ale_tipologiilor_arhitecturii

Anexa_17_-_Model_Acord_de_Parteneriat

Cererea_de_Finantare_-_Versiunea_MAI_2013 (1)

Formular_C_1.5_-_Nota_explicativa_pentru_modificarea_contractului

Model_pentru_Adresa_de_instiintare (1)

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural (1)