Leader

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul UE. LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

“Legături între acţiuni de dezvoltare a economiei rurale” – LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale (în comunităţile rurale locale) care poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale.

citeste mai mult

Măsura 421 Implementarea proiectelor de cooperare:

Acţiuni inovative:

– Cooperări în proiecte derulate prin alte programe de finanţare – FSE, REGIO, etc.;

– Promovarea produselor tradiţionale locale în alte teritorii – schimb de experienţă;

– Realizare de târguri şi evenimente;

– Punerea în valoare a resurselor – atracţiilor turistice locale.

Criterii de selecţie locală:

  • proiecte de cooperare care implică mai mult de două GAL-uri din România;
  • proiecte de cooperare care implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader;
  • proiecte de cooperare care includ activităţi inovative;
  • proiecte de cooperare care combină obiectivele din diferite axe ale PNDR;
  • proiecte de cooperare care se adresează fermierilor de semi-subzistenţă;
  • peste 30% din proiectele de cooperare se adresează tinerilor sub 40 de ani din zona rurală;
  • peste 25% din proiectele de cooperare cuprind acţiuni pentru protecţia mediului;
  • proiecte de cooperare care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PDL Zona de Campie care vor avea ca beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc.;
  • peste 50% din beneficiari pot fi membri ai unor grupuri de producători, asociaţii, parteneriate.
Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
2 25.000 50.000 20.000 25.000 50.000

 

Anexa 2 – GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Masura 421

Cererea de Finantare pentru Masura 421

Documentul 2 al Masurii 421